POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze sklepu internetowego wraz z jego wszystkimi podstronami, znajdującymi się na domenie www.pedagoguczy.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Polityka skierowana jest do użytkowników sklepu internetowego www.pedagoguczy.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Aneta Izabella Szlendak prowadząca firmę MAMA PEDAGOG UCZY Aneta Izabella Szlendak o numerze NIP: 4660237236 z siedzibą na ul. Polnej, nr 61A, lok. 3 62-052 Komorniki.

 W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora zaleca się kontakt poprzez adres e-mail: kontakt@pedagoguczy.pl bądź z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Definicje.

Administrator – nazywany też Udostępniającym, Aneta Izabella Szlendak prowadząca firmę MAMA PEDAGOG UCZY Aneta Izabella Szlendak o numerze NIP: 4660237236.

Użytkownik – każdy podmiot, który przebywa na stronie i korzysta z niej (w tym osoby, które wykupiły dostęp do płatnych treści).

Konto lub Konto Użytkownika – konto przypisane do użytkownika, założone na stronie internetowej www.pedagoguczy.pl w celu uzyskania dostępu do zakupionych szkoleń i/lub innych produktów.

Sklep Internetowy – strona internetowa i sklep internetowy funkcjonujące pod adresem www.pedagoguczy.pl 

Formularz – obszar strony internetowej umożliwiajacy wprowadzenie przez Użytkownika danych osobowych w celu/celach przez niego wskazanych (celem: złożenia zamówienia, kontaktu z Administratorem, zgłoszenia problemu, wysyłki Newslettera, itp.)

Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkownika. Polega na wysyłaniu wiadomości elektronicznych (e-mail), w których Administrator informuje o produktach, usługach, promocjach i innych istotnych z punktu widzenia Administratora elemantach. Wiadomości wysyłane są w celu realizacji uzasadnionego prawnie celu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Zakres zbieranych danych.

1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych.

1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.

2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz czas przechowywania danych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane do celu:

  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta,
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi (6 ust. 1 lit. b RODO) – czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy,
  • utworzenia i obsługi Konta Użytkownika (6 ust. 1 lit. b RODO) – czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta,
  • zapewnienia funkcjonowania formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czas przechowywania danych: do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wysyłania wiadomości z Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – czas przechowywania danych: do dnia wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych,
  • kierowania bezpośredniego marketingu towarów i usług własnych do Użytkownika, w tym remarketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czas przechowywania danych: do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub do czasu stwierdzenia, że dane Użytkownika stały się nieaktualne
  • wystawienia faktury i wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – czas przechowywania danych: do czasu wygaśnięcia obowiązków prawnych uzasadniających przetwarzanie danych osobowych ciążących na Administratorze,
  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń i obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czas przechowywania danych: do momentu upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy,

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych 

1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo: 

* żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

* żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione dostawcom usług, z którymi współpracuje Administrator przy prowadzeniu i obsłudze strony internetowej:

– ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. z siedzibą w Tarnowie – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – w celu zrealizowania płatności,

– PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu – w celu zrealizowania płatności,

– Digital Solutions Michał Michasiów z siedzibą w Zapłociu Dużym – w celu obsługi technicznej sklepu internetowego wraz jego funkcjonalnościami,

– Biuro Księgowe Honestus Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach – w celu prowadzenia księgowości i do celów wynikających z obowiązków podatkowych,

– Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – w celu badania opinii o poziomie zadowolenia użytkowników ze świadczonych przez nas usług,

– Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – w celu prezentowania i wyrażania opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego,

– Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – w celu mierzenia ruchu na stronach internetowych, raportowania o błędach aplikacji, generowania statystyk, określania profilu i mierzenia aktywności użytkowników, zarządzania kampaniami reklamowymi i mierzenia ich efektywności,

– Meta Platforms, Inc., z siedzibą w USA – California – w celu korzystania z narzędzi i platform Facebook i Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych i promowania za pomocą serwisów społecznościowych,

– Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – w celu promowania Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych (Facebook.com i Instagram.com),

– LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – w celu promowania Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com,

– MailerLite Limited, z siedzibą w Irlandii – w celu obsługi Newslettera,

– Landingi sp. z o.o, z siedzibą w Gliwicach – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,

 – kurierom, operatorom pocztowym – w celu obsługi korespondencji kierowanych przez użytkowników drogą pocztową,

– operator wtyczki fakturującej – w celu automatycznego generowania faktur dla użytkowników,

– innym podwykonawcom lub zleceniobiorcom zaangażowanym do obsługi administracyjnej, technicznej, prawnej, księgowej lub prac koncepcyjnych  (informatycy, księgowi, graficy, copywritterzy, firmy windykacyjne, prawnicy, itd.)

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. 

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane będą przekazywane do Państw trzecich, zgodnie z listą odbiorców danych osobowych zamieszczoną powyżej.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. 

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych (bez personalnej identyfikacji użytkownika), zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury  i  zawartości.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na: 

a. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi: 

– Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać 

– Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu: służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika; służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej; służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo; 

– Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe lub statystyczne 

b. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika: 

– Cookies tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu. 

– Cookies stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki   i pozostaje  w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności  od ustawień właściciela witryny 

c. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies: 

– Cookie własne (first party cookie) – cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona. 

– Cookie zewnętrzne (third-party cookie) – cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny 

d. Ze względu na cel jakiemu służą: 

– Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie 

– Bezpieczeństwo  i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu 

– Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje. 

– Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów                     o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. 

– Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji. 

– Reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny). 

– Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika. 

– Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników. 

Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: 

– Nieszkodliwe – Obejmuje cookies niezbędne do poprawnego działania witryny; potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika. 

– Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie                   w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane                                są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.